Popelec umělců

2012-Popelec umelcu
mše svatá
Ing. J.Verner pri prednesu modlitby umelce
vzpomínka na zesnule
promítání
promítání
promítání
promítání
posezení
posezení
posezení
posezení
posezení
rouzloucení
  
Just a little demo
 
 


NEWS:
6.10. bohoslužba

 v kostele St. Stephan

 v 18:30 hodin

10.10. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

13.10. není bohoslužba
 v kostele St. Stephan

16.10. Frankfurt
(Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30)
bohoslužba v 15:00 hod.

17.10. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
bohoslužba ve 14:30 hod.

20.10. bohoslužba
 v kostele St. Stephan

 v 18:30 hodin

24.10. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

27.10. bohoslužba
 v kostele St. Stephan

 v 18:30 hodin

31.10. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

31.10. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15:00 hodin

1.11. Slavnost Všech
 svatých
, bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin, slovensky


 
 
Misie Nemecko