HistorieHistorie - vznik České duchovní služby v Mnichově

Po 2. světové válce začala v bývalém Československu vládnout
komunistická strana, která nastolila po nacismu další krutou diktaturu.
Svou moc upevňovala zabavováním majetku, tvrdými výslechy,
inscenovanými soudními procesy, tresty odnětí svobody na mnoho let,
pracovními tábory a drastickým zabíjením "nepřátel socialismu."

V padesátých letech proto přišla z Čech do Německa velká vlna
uprchlíků, kteří hledali azyl a další budoucnost. Někteří se tu usadili
a našli si práci, jiní pokračovali dál do jiných zemí.

Bavorský Mnichov se stal sídlem Rádia Svobodná Evropa. Rádio
se snažilo alespoň “vzdušnou cestou“ pomáhat lidem v Československu,
později i v dalších zemích za „železnou oponou“.
Přinášeli ověřené zprávy
z domova i ze
světa a komentovali jednotlivé události. Součástí rádia byla
kulturní a sportovní redakce, nechybělo ani náboženské vysílání.

             

První vysílání se uskutečnilo 1. května 1951 z hotelu "Bayerischer Hof."
V neděli 6. května byla vysílána z kostela sv. Štěpána první bohoslužba
v kostele sv. Štěpána. Celebroval a kázal ThDr. Alexander Heidler,
nazývaný Otec Křišťan.

Pro české krajany začal v roce 1956 nepravidelně vydávat Hlas sv. Cyrila
a Metoda
.


         
           Vánoce 1967               Podzim 1973                  Léto 1980

Rádio Svobodná Evropa "přitahovalo" krajany do Mnichova. Organizovaly
se společenské akce, např. na Štědrý den to byl  „Večer osamělých
srdcí.“  V r. 1958 byl pro české děti zorganizován první prázdninový tábor.

V roce 1960 přišel z Afriky do Mnichova P. Karel Fořt. Stal se pomocníkem
a spolupracovníkem Dr. Heidlera, převzal od něj začínající Českou duchovní službu. Navštěvoval krajany, sháněl české kněze, dával duchovní službě
pevnější strukturu.

Roku 1965 navštívil krajany v Mnichově kardinál Dr. Josef Beran z Říma.
P. Karel Fořt byl oficiálně jmenován delegátem České duchovní služby v Německu.

V srpnu 1968 obsadla vojska Varšavské smlouvy Československo. Reakcí byla další ohromná vlna uprchlíků. Téměř všichni museli projít utečeneckými tábory v Zirndorfu, Ludwigsburgu nebo jinde. Právě tam působili čeští
katoličtí kněží. Pomáhali Slovem, sloužili mše, sháněli pomoc, kontakty, finanční podporu. (P. Pavel Kučera)

Duchovní služba v Mnichově dostala k dispozici vilu v Maria Theresiastr. 6.
Tam byl založen klub "Šumava."


         
          Vila v Maria Theresiastr. 6                  Kníže Schwarzenberg


P. Karel Fořt získal v roce 1969 statut národní farnosti pro Čechy ve velkých městěch Německa (Mnichov, Stuttgart, Frankfurt, Freiburg, Kolín, Hamburg).

V roce 1970 byla duchovní služba v Mnichově začleněna do mnichovského
arcibiskupství. Získala kanceláře v Klenzestr.66., ve sklepě domu si
vybudovala malý sál. Tam probíhaly různé programy, oslavy, výuka dětí.
Skauti proměnili garáž ve svou klubovnu.

V roce 1970 se konala první pouť ke sv. Metodějovi do Ellwangen.


         
                                      Pouť v Ellwangen

Roku 1973 papež Pavel VI. jmenoval  P. Karla Fořta monsignorem.
(Mons.)

Salesiánský kněz P. Jiří Kopic se začal věnovat mládeži v Mnichově (Salesianum).

1976 byl založen St. Wolfgangswerk - sociální pomoc uprchlíkům.

1978 se Češi v národních krojích poprvé účastnili procesí Božího Těla
jako skupina.


              
                    Procesí v národních krojích na Boží Tělo

Roku 1980 náhle umírá Mons. Dr. Alexander Heidler. Pohřben byl na Waldfriedhof v Mnichově. Mons. Karel Fořt převzal místo redaktora náboženského vysílání dia Svobodná Evropa. V rádiu vystupoval
pod jménem Otec Karel.

V roce 1981 u
příležitosti oslav 30 let trvání České duchovní služby
celebroval mnichovský arcibiskup Joseph kardinál Ratzinger
s našimi kněžími bohoslužbu v kostele sv. Štěpána.

Po bohoslužbě byly vysvěceny a předány druhé prostory
– sál
Velehradu v Kreuzstr. 16. (Tam se Češi setkávali do roku 2009.)


                  
     P. Fořt, kardinál Ratzinger             Slavnostní otevření Velehradu

Roku 1986 byl Dipl. Ing. Jan Kaplan vysvěcen na stálého jáhna pro
Čechy. Pomáhal při bohoslužbách, organizoval duchovní kroužky
v rodinách, byl aktivní ve spolku Orel.


            
            svěcení na jáhna                     Ing. Kaplan v orelském kroji


V roce 1986 předal Mons. Karel Fořt "štafetu" delegáta České duchovní služby v Německu P. Pavlovi Kučerovi, působícím v Norimberku.

  
P. Kučera při Audienci u Jana Pavla II. v Římě          P. Pavel Kučera


V roce 1986 převzal mnichovskou duchovní službu P. Karel Janoušek,
který byl po několika letech (1987 - 1991) jmenován vícerektorem v římském Nepomucenu. Jeho nástupcem se stal ThDr. Jan Bárta (1991 - 1995).

                                 
             P. Janoušek                P. Bárta                   P. Kopic

Roku 1995 se stal komisariálním (na částečný úvazek) správcem mnichovké farnosti P. Jiří Kopic SDB. Obětavě jezdil do Mnichova ze St. Martin
v Jižním Tyrolsku (do roku 2000).

Spolu s ukončením vysílání Rádia Svobodná Evropa v Mnichově (1995)
skončil svou 35letou činnost v Rádiu Svobodná Evropa i Otec Karel.


                
                        Otec Karel v rozhlasovém studiu

Koncem roku 1999 převzal duchovní službu v Mnichově P. Bohuslav
Švehla.
Byl uvolněn z kněžské služby v diecézi České Budějovice
(Vodňany) a Českou biskupskou konferencí vyslán sloužit krajanům
v Německu. V roce 2006 se stal Mluvčím (Sprecher) České duchovní
služby v Německu.


                  
            P. Švehla            Společné foto s P. Švehlou a Mons. Fořtem

Po necelých 30 letech se v srpnu 2009 Velehrad z Kreuzstrasse 16
přestěhoval do nově zrekonstruovaných prostor v Dachauerstrasse 23
.

Dne 28. 10. 2012 propůjčil prezident Václav Klaus řád T. G. Masaryka
mons. Karlu Fořtovi za jeho celoživotní dílo.

                 
                mons. K. Fořt a P. Švehla na Pražském hradě

V roce 2013 navštívil krajany v Mnichově Otec biskup Mons. Václav Malý.
Slavil bohoslužbu za členy Rádia Svobodná Evropa a udělil svátost biřmování.             Společené foto s Otcem biskupem Mons. Václavem Malým


V lednu 2014 umírá Mons. Karel Fořt. Pohřben byl na Práchni u Horažďovic.Česká katolická služba v Mnichově i nadále plní duchovně - společenskou funkci. Spolupracuje se Slovenskou katolickou misií, konzulátem České republiky, Českým Centrem, SVU, Sokolem, Českou školou bez hranic
a dalšími spolky.

 

 

 


 
 


NEWS:
14.11. bohoslužba
 v kostele St. Stephan

 v 10 hodin

 Vzpomínka na Otce

 Karla Fořta
, 100 let

 od narození.


17.11. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin

20.11. Frankfurt
 (Kostel Herz Jezu

 Mathildenstr. 30)
 bohoslužba v 15:00 hod.

21.11. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
bohoslužba ve 14:30 hod.

24.11. bohoslužba
 v kostele St. Stephan

 v 18:30 hodin

28.11. 1. Advent
 bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

28.11. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15:00 hodin

1.12. bohoslužba
  v kostele St. Stephan

  v 18:30 hodin


 
 
Misie Nemecko