Mons. Karel Fořt

Několik dat ze života P. Karla Fořta

1921    * 8. listopadu, Rožmitál pod Třemšínem
           dětství a mládí ve Skočicích u Vodňan, pak
           v Horažďovicích

1933   Gymnasium ve Strakonicích, pak v Českých   
          Budějovicích                                      12 let

                                                              
1940   vyšetřován Gestapem, krátce vězněn                               19 let
1941   nástup do českobudějovického semináře                         20 let
1942   totální nasazení ocelárna Hermann Göring Werke Linz      21 let
1945   návrat z Rakouska, pokračování ve studiu                       24 let

1948   27. června - vysvěcen na kněze v Českých Budějovicích
          biskupem Mons. Josefem Hlouchem;
          ustanoven kaplanem ve Vimperku a okolí                        27 let
1950   10. července ochod přes hranice do exilu,
          sběrný tábor Valka                                                        29 let
1951   misie v severním Alžírsku - město Bona (dnešní Annaba)
          a okolí (kde působil sv. Augustin), na dovolenou jezdil
          do Německa k Dr. Heidlerovi                                          30 let

1960   v Africe vypukla revoluce, cizinci tam nemohli zůstat
          a působit, proto P. Fořt odchází do Německa, stává se
          v Mnichově na 20 let pomocníkem Dr. Heidlera
          a organizuje Českou duchovní službu                             39 let
         
1963   založil Českou duchovní službu v Německu                   42 let
1964   spoluzakladatel koleje Paulinum - pro studenty
          z Východu                                                                   43 let
1968   Klub Šumava v Mnichově (pomoc novým utečencům)      47 let
1969   získal statut národní farnosti pro Čechy a ve velkých
          městech NSR (Stuttgart, Frankfurt, Freiburg,
          Köln am Rhein, Hamburg...)                                          48 let
1973   papež Pavel VI. jej jmenoval monsignorem                     52 let

1980   po smrti Dr. Heidlera přebírá místo redaktora
          náboženského vysílání RSE, předává farnost
          sv. Štěpána P. Karlu Janouškovi, zůstává dál
          delegátem České duchovní služby v Německu               59 let
1991   předává "delegátství" České duchovní služby
          v Německu P. Pavlovi Kučerovi                                     70 let
1995   spolu s ukončením vysílání RSE v Mnichově končí
          svou 35-letou činnost pro Svobodnou Evropu                  74 let
                    
1999   získává pro duchovní službu P. Bohuslava Švehlu
          z jižních Čech                                                              79 let
2011   8. listopadu                                                                  90 let

2012  28. 10. přebírá řád T. G. Masaryka za celeživotní dílo 

 
2014  21. 1. zemřel v kněžském domově
                  v Českých Budějovicích                                       92 let

         31. 1. pochován na Práchni u Horažďovic

                        

Článek o Otci Karlovi v iDNES.cz
zde

Dokument České televize - Neznámí hrdinové
zde

 
 


NEWS:


12.1. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin

15.1. Frankfurt
 (Kostel Herz Jezu

 Mathildenstr. 30)
 bohoslužba v 15:00 hod.

16.1. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
bohoslužba ve 14:30 hod.

19.1. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin

23.1. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

26.1. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin

30.1. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

30.1. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15:00 hodin

2.2. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin

9.2. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin 
 
Misie Nemecko